200.000 zonnepanelen

Sunvest krijgt omgevingsvergunning voor Energiepark van 200.000 zonnepanelen in Menterwolde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde heeft een omgevingsvergunning verleend aan een Energiepark van 200.000 zonnepanelen dat ontwikkeld wordt door Sunvest, een dochterbedrijf van ProfiNRG uit Harmelen. Het gaat om een zonnepark van 56 megawattpiek op de Duurkenakker. Het project ligt westelijk van de N33 en AG Wildervanckkanaal. En oostelijk van de spoorlijn Veendam Zuidbroek. De projectlokatie is omringd door dijken, waardoor de landschappelijke inpassing optimaal is. De gemeente Menterwolde en de provincie Groningen zijn enthousiast over het plan, dat een grote bijdrage zal leveren aan het realiseren van regionale duurzame energietransitie. Voor het Energiepark heeft Sunvest SDE+-subsidie aangevraagd. De omgevingsvergunning is verleend voor ‘het bouwen van een zonneakker van circa 55 hectare met bijbehorende voorzieningen. Het besluit met bijbehorende stukken ligt sinds 13 maart 2017 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.

Sunvest

Sunvest ontwikkelt en realiseert zonneparken en helpt overheden en bedrijven bij de transitie naar duurzame energie. Hiertoe huurt en koopt zij grond. Houdt bij de ontwikkeling rekening met lokale belangen en zorgt voor een verantwoorde planologische en ecologische inpassing van haar projecten.