Dopper behaalt wederom podiumplek

Twee jaar na de officiële certificering, bewijst Dopper opnieuw een voortrekker te zijn van de Nederlandse B Corporation beweging. Het bedrijf achter de duurzame waterfles is één van de eerste B Corps van Nederland en heeft inmiddels navolging gekregen van vele andere wereldverbeteraars. Tijdens de vernieuwing van het B Corp certificaat is gebleken dat Dopper is meegegroeid met de community; het bedrijf behaalde de derde hoogste score van de inmiddels 50 Nederlandse B Corps.

Milieu en samenleving centraal
In amper twee jaar tijd heeft Dopper haar impactscore met maar liefst 25% verhoogd; van 109 naar 133 punten. Dopper scoort voornamelijk hoog op milieu en community-impact, dat is ook precies waar Dopper op inzet. Met de herbruikbare waterfles probeert Dopper de milieuschade door plastic wegwerpflesjes te beperken. Omdat de fles vrij is van giftige weekmakers, is deze bovendien beter voor de gezondheid. Tijdens de productie van de Dopper wordt zorgvuldig omgegaan met water en energie en de CO2 uitstoot zoveel mogelijk beperkt, dit in tegenstelling tot de vervuilende mineraalwaterindustrie. De hoge community score van Dopper is voornamelijk gebaseerd op de water- en sanitatieprojecten die de Dopper Foundation financiert in Nepal. Hiermee maakt Dopper een blijvende impact op Nepalese gemeenschappen.

Invloed op mens en milieu
Dopper vindt een positieve invloed op mens en milieu zó belangrijk zo dat het deze punten tijdens de hercertificering als bedrijfsdoel heeft laten vastleggen in de statuten. Merijn Everaarts, oprichter en CEO van Dopper: “B Corporation is voor mij hét bewijs dat goed doen en winst maken perfect samengaan. Zonder de verkoop van de Dopper fles zouden wij nooit de budgetten hebben om wereldwijd te strijden tégen single-use plastic afval en vóór schoon drinkwater.”

De toekomst
Dopper blijft zich de komende jaren verder ontwikkelen, opdat het bedrijf ooit het maximaal haalbare aantal punten in de wacht sleept. Hierbij blijft het terugdringen van single-use plastic en vergroten van de toegang tot drinkwater wereldwijd vooropstaan. Deze duurzame initiatieven blijven mogelijk door het succes van de Dopper fles, nu al in twaalf landen verkrijgbaar. Daarnaast streeft Dopper ernaar om de eigen impact beter in beeld te brengen en te verantwoorden met harde cijfers. Klik hier voor informatie.