Energie uit oppervlaktewater

Wie helpt met ontginnen van energie uit ons watersysteem?

Over die vraag wil Delfland in gesprek met marktpartijen op donderdag 13 april tijdens de marktdialoog Energie uit oppervlaktewater. De marktdialoog heeft als doel om interesse, zienswijzen en voorwaarden van marktpartijen in beeld te krijgen. Centraal staat de vraag hoe de potentie aan energie uit oppervlaktewater kan worden ontgonnen en benut.

De maatschappelijke waarde van energie uit het watersysteem in deze regio ziet Delfland graag benut. Het idee is dat met waterbeheer warmte of koude gewonnen kan worden voor het koelen of verwarmen van onder meer gebouwen. Zo kan bijvoorbeeld het water dat verpompt wordt met een gemaal worden ingezet als koelwater of worden omgezet in hoogwaardige warmte met een warmtepomp voor verwarming of tapwater. Input voor de marktdialoog is de verkenning van de potentie van energie uit oppervlaktewater binnen Delfland. In dit onderzoek is in kaart gebracht wat kansrijke locaties zijn voor het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater. Dit onderzoek laat zien dat de grootste gemalen 517 GWht aan thermische energie zouden kunnen produceren. Ook is de energiepotentie voor plassen in het beheergebied berekend. 10 locaties zijn goed voor circa 240 TWht aan thermische energie. Ook een landelijke verkenning naar de potentie is inmiddels beschikbaar. Het winnen van koude en warmte uit oppervlaktewater kan bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening. Met de marktdialoog willen wij in contact komen met marktpartijen die potentie zien in het winnen van warmte- en koude uit oppervlaktewater in Delfland. Partijen die willen deelnemen aan de bijeenkomst, kunnen zich aanmelden via TenderNed. Wilt u meer informatie of aanwezig zijn bij de marktdialoog van donderdag 13 april, neem dan contact op met Inka Vogelaar, communicatieadviseur, telefoon 06 52077097.