Expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing

 

Binnen drie jaar staat er met het Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar (InVesta) een expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing in Alkmaar.  Op het Energy Innovation Park wordt 21 juni een Green Deal getekend die dit mede mogelijk maakt. Gedeputeerde provincie Noord-Holland Jack van der Hoek  ondertekent samen met de burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge de overeenkomst. Ook projectpartners TAQA, Energy Valley, ECN, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander tekenen mee. De Green Deal wordt op een later tijdstip ook nog ondertekend door Minister van Economische Zaken Henk Kamp. De ondertekening wordt bijgewoond door een Europese delegatie tijdens hun werkbezoek aan de regio Noord-Holland Noord. De delegatie vertegenwoordigt de 28 EU-lidstaten die in een raadswerkgroep onderhandelen over beleid op het gebied van onderzoek, wetenschap en innovatie.

Expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing
InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Het doel is door middel van biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.

 Green deal
In de Green Deal zijn concrete afspraken vastgelegd, die bedrijven, inwoners en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid geven om samen met de overheid te werken aan groene groei zonder belemmeringen. Initiatieven uit de samenleving staan hierbij aan de basis. Klik hier voor informatie.