Vliesgevelsysteem essentieel onderdeel van ‘Innovation City’

Orona, een Spaanse fabrikant van o.a. liften en roltrappen, heeft voor zijn kantorencomplex een  nieuw bouwwerk gerealiseerd dat geheel in het teken van de ‘Innovation City’ staat. Het is ontwikkeld met het oog op energetische en ecologische duurzaamheid alsmede een standaard van nulverbruik. Dit is beloond met twee onderscheidingen: het certificaat ‘Leadership in Energy and Environmental Design’ – LEED Goud en dat van de ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method – BREEAM’ Excellent. Het bouwwerk ontstond als constructie van staal en beton. In het inwendige wordt de koele elegantie van aluminium en glas doorbroken door warme houtoppervlakken. Een in het oog springend kenmerk is het tot 16 meter hoge cilindrische segment met een diameter van 90 meter, dat 15° naar het zuiden helt. Door toedoen van deze helling lijkt het gedeeltelijk te zweven. Het dak dient als enorm zonnepaneel, waarvan de energieopbrengst bijdraagt tot de uitstekende energiebalans. Het buitenaanzicht van de vliesgevel wekt de indruk van een oppervlak dat bestaat uit ontelbare pixels. Deze indruk ontstaat door volkomen doorzichtige, doorschijnende en geheel en al doorkijkvrije driehoekselementen. De gevel is een essentieel onderdeel voor de realisatie van een dergelijk veeleisend concept. De keuze viel op een speciale constructie van de Structural Glazing Fassade WICTEC 50 SG van WICONA, onder meer omdat dit systeem in het bezit is van de benodigde milieuproductverklaringen (EPD’s – Environmental Product Declarations). Met het oog op de ongewone geometrie van het bouwsel — een polygonale plattegrond, terwijl wanden en dak een driehoek vormen — maakte het systeem van een vliesgevel een hoogst specifiek, uniform omhulsel om het algehele gebouw mogelijk, als een doeltreffende probleemoplossing. WICONA ontwikkelde voor dit bouwplan speciale constructies op basis van het WICONA-systeem WICTEC 50SG dusdanig dat trapeziumvormige frames met binnen- en buitenhoekelementen van 15° ontstonden. Ook werd een speciaal aangepaste verbinding voor de diverse driehoekselementen ontwikkeld, die deze in één enkel punt bijeenbrengen. De mechanische elementen van de dwarsbalk bevinden zich alle op één niveau. Dit vereenvoudigt de fabricage en montage van de elementen en stelt hun functionaliteit veilig, niettegenstaande hun complexe structuur. Aanpassingen aan het WICONA-gevelsysteem WICTEC 50 leidden tot raamelementen die in de driehoeksvorm geïntegreerd kunnen worden en van uiterst discrete, gemotoriseerde openingssystemen werden voorzien.  Klik hier voor informatie.