Behoefte aan Gronings gas neemt snel af

De komende vijf jaar moet, volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken, 24 miljard m3 per jaar geproduceerd worden voor de vereiste leveringszekerheid. Daarna zal de gaswinning met grote stappen teruggebracht kunnen worden tot 7 miljard m3 in 2029.

Het terugbrengen van de gaswinning kan omdat België, Frankrijk en Duitsland minder afhankelijk worden van laag calorisch aardgas uit Groningen. Netwerken, apparaten en ketels worden op deze afzetmarkten omgezet, zodat hoog calorisch gas uit andere landen, zoals Rusland en Noorwegen, gebruikt kan worden.

Kamp zet dan ook de bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek op de lange baan. De menginstallatie zou hoog calorisch importgas vermengen tot de kwaliteit van Gronings gas. Hierdoor zou minder gas uit Groningen gehaald hoeven worden, zonder dat er een tekort zou komen voor onze buurlanden. Kamp laat het aan een nieuw kabinet over de bouw van de fabriek een besluit te nemen.

‘Voor de lange termijn streeft het kabinet ernaar de afhankelijkheid van alle fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, te verminderen’, aldus de minister. ‘Gezien dit streven acht het kabinet het vele malen beter om in te zetten op de energietransitie in plaats van op het vervangen van laag calorisch gas door geïmporteerd hoog calorisch gas.’

Bron: FD