Van biogas naar groen gas op AWZI De Groote Lucht

Delfland start met de productie van groen gas op afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen. De verouderde gasmotoren worden vervangen door een nieuwe opwekkingsinstallatie die biogas omzet in groen gas.

Door over te gaan op groen gras wordt een belangrijke duurzaamheidswinst behaald: er gaat geen energie meer verloren. Het groene gas wordt aangesloten op het bestaande aardgasleidingnetwerk en wordt gebruikt in de vervoerssector.

1,8 miljoen m3
Op de afvalwaterzuivering De Groote Lucht produceert Delfland jaarlijks circa 1,8 miljoen m3 biogas per jaar. Dit biogas werd tot nu toe verbrand door twee gasmotoren die zorgen voor de productie van elektriciteit en warmte . De elektriciteit gebruikt Delfland voor het zuiveringsproces. De warmte wordt gebruikt om het gistingsproces op de zuivering op temperatuur te houden. Hierdoor gaat een deel van de energie die niet benut wordt verloren.

Optimale benutting
Inmiddels zijn de gasmotoren aan het eind van hun technische en economische levensduur. Delfland heeft dit moment aangegrepen om de optimale benutting van het biogas van De Groote Lucht opnieuw te bepalen. Hoogheemraad Han van Olphen: “De productie van groen gas draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. En daarmee wordt Delfland weer wat duurzamer.”