Brussel wil eerder af van heffing op zonnepanelen

Volgens vicevoorzitter Frans Timmermans heeft de Europese Commissie voorgesteld de heffingen op Chinese zonnepanelen te verlengen met slechts achttien maanden. In deze periode zouden de lopende afspraken met bepaalde fabrikanten over minimumprijzen al kunnen worden aangepast.

 De Commissie zoekt volgens Timmermans een balans tussen bescherming van de Europese industrie tegen dumping, het belang van installateurs bij goedkope import en het streven naar groenere energie. Daar komt nog bij dat China zich ontpopt als mogelijke bondgenoot van de Europese Unie tegen Amerika op het gebied van vrijhandel en klimaatbeleid.

 Eerder waren achttien landen tegen het voorstel van de Commissie om de heffingen met twee jaar te verlengen. Maar volgens de ingewikkelde regels over gedelegeerde besluitvorming, waren dat er niet genoeg om verlenging tegen te houden.

De Commissie had het volgens EU-bronnen zonder al te veel risico kunnen laten aankomen op een beroepsprocedure, waarin de lidstaten met gekwalificeerde meerderheid van stemmen beslissen. Dat betekent namelijk dat de grote landen, die achter de Commissie staan, meer gewicht in de schaal leggen. Volgens Timmermans gaat het echter om een gevoelige kwestie. Producenten hebben ook tijd nodig om zich aan te passen. ‘Het woord is nu aan de lidstaten.’

De anti-dumpingheffingen en anti-subsidieheffingen zijn na een hoog opgelopen ruzie met China ingesteld in 2013, maar alleen voor fabrikanten die de door de EU vastgestelde minimumprijs niet respecteren. Die ligt op 56 eurocent per watt. Dat is ver boven de dumpingprijzen die de aanleiding vormden voor het handelsconflict.

Bron: FD