Deadline voor deelname aan de Call for Innovation Proposals van KIC InnoEnergy nadert

Bedrijven met innovaties in duurzame energie moeten vóór 11 oktober 2016 hun voorstel indienen
De deadline voor de Call for Innovation Proposals (CIP) nadert en alle voorstellen moeten uiterlijk 11 oktober 2016 zijn ingediend.
KIC InnoEnergy legt zich toe op het bevorderen van innovatie in de duurzame energiesector in Europa en helpt innovators, onderzoekers en bedrijven op weg naar commercieel succes. Het bedrijf heeft sinds 2011 maar liefst € 147 miljoen geïnvesteerd in bijna 80 producten en diensten.
Met deze tweede CIP in 2016 krijgen Europese bedrijven: hetzij start-ups, hetzij MKB’s of grotere bedrijven met innovatieve projecten in duurzame energie in de R&D-fase, een nieuwe kans om deel te nemen.
KIC InnoEnergy ondersteunt de winnende deelnemers op het gebied van o.a. Funding/investment, Technology Assessment, Market Assessment, IP Support,  een industrieel netwerk en samenwerking met projectteams om hun product sneller op de markt te brengen. In het hele traject wordt er technische ondersteuning gegeven om de innovatie op koers te houden. Bovendien beschikt KIC InnoEnergy over het grootste netwerk van professionals in Europa op het gebied van duurzame energie en innovatie.
Dankzij haar netwerk van branchepartners kan KIC InnoEnergy de benodigde hulp bieden om prototypes om te zetten in bruikbare producten. De winnende deelnemers krijgen bovendien de beschikking over een ruime keus aan aanvullende hulpbronnen. Nieuwe innovators worden in contact gebracht met markten en commerciële kansen in heel Europa.
Na de officiële sluitingsdatum van de CIP op 11 oktober 2016 worden de meest veelbelovende deelnemers gevraagd hun voorstellen aan twee beoordelingscomités van KIC InnoEnergy te presenteren. Op 19 december 2016 worden de winnende kandidaten bekendgemaakt en beginnen zij hun samenwerking met KIC InnoEnergy om de innovatie op de markt te brengen.

Diego Pavia, Chief Executive Officer bij KIC InnoEnergy, zegt het volgende: “De Call for Innovation Proposals heeft tot doel nieuwe oplossingen te vinden en te ontwikkelen die een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van ons doel omtrent duurzame energie. Met een voorspelde omzet van € 3 miljard van eerdere winnende deelnemers hebben we er het volste vertrouwen in dat de projecten die we kiezen een aanzienlijke bijdrage zullen leveren om Europa te positioneren als leider in duurzame technologieën.”


SolabCool: hergebruik van warmte voor energiezuinige koeling

De uitdaging

In de zomer gaat restwarmte verloren en stijgen de energiekosten en de CO2-uitstoot doordat men in gebouwen airconditioning gebruikt om de omgeving koel en comfortabel te houden.

SolabCool heeft een systeem ontwikkeld dat warmte omzet in koeling. De markt voor koeling van gebouwen, die naar verwachting jaarlijks met vijf tot tien procent zal groeien, wordt zo geopend voor verwarmingsproducenten en energiebedrijven. Op deze manier kunnen ze hun eindgebruikers nu een alternatief voor de traditionele airconditioning bieden.

De oplossing

SolabCool is een compact koelsysteem dat werkt volgens het principe van sorptiekoeling. Het systeem maakt gebruik van de onbenutte warmte van stadsverwarmingsnetten, zonne-energie of thermische centrales die anders verloren zou gaan, met name in de zomer.

Door reeds geproduceerde warmte te gebruiken voor koeling hoeft er voor SolabCool maar weinig elektriciteit te worden opgewekt. De energiekosten voor koeling en koolstofemissie van gebouwen worden hierdoor aanzienlijk verlaagd.

De waarde

SolabCool biedt energiebedrijven, stadsverwarmingsbedrijven, en andere thermische centrales een nieuwe productlijn en mogelijke inkomstenstroom, met minimale investering in uitrusting en infrastructuur.

Het systeem is ontwikkeld als aantrekkelijk alternatief voor eigenaren van woongebouwen en woningen. Het biedt duidelijk identificeerbare kostenbesparingen en is flexibel genoeg om in sterk uiteenlopende situaties te worden geïnstalleerd. Zo opent SolabCool de grootst mogelijke nieuwe marktkans voor energie- en verwarmingsbedrijven.

SolabCool-systemen zijn reeds geïmplementeerd in drie verwarmingsprojecten in Nederland, evenals in projecten voor verwarming door zonne-energie in de universiteit van Catalunya in Spanje, Ecobel in Italië en Gord in Qatar.