Duitse coalitie verbiedt boren naar schaliegas

De Duitse regeringscoalitie heeft juni jl. besloten over te gaan tot een verbod op boringen naar schaliegas. Alleen proefboringen in uitzonderlijke gevallen en met goedkeuring van de staat worden nog toegestaan, tot onvrede van de oppositie.

De drie regeringspartijen SPD, CDU en CSU hebben lang gewacht om een besluit te nemen over ‘fracking’. Zo wordt de methode, waarmee onder hoge druk een mengsel van zand, water en chemicaliën in de bodem wordt gespoten, om schaliegas en –olie te winnen ook wel genoemd. Het verbod wordt in 2021 heroverwogen.

Bron: FD