Duitsland haalt klimaatdoelen niet

93% van de Duitsers vindt energiebeleid belangrijk en ondanks het snelle tempo van de overgang naar duurzame energie, zal Duitsland zijn klimaatdoelen in 2020 niet halen. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde jaarlijkse studie van onderzoeksbureau Agora Energiewende. De uitstoot van broeikasgassen in Duitsland blijft stijgen, ondanks de vorderingen die worden gemaakt met duurzame energie.

‘De energietransitie gaat niet alleen om de energiesector’, zegt Patrick Graichen, directeur van Agora Energiewende, in een schriftelijke toelichting. De industrie, de transportsector en huishoudens moeten volgens hem ook een bijdrage leveren om het milieu te beschermen. ‘Het transitieproces verloopt te langzaam om de klimaat- en energie-efficiencydoelen te halen als er geen grote aanvullende maatregelen worden getroffen’, stelt Graichen. ‘Alleen met een grotere krachtinspanning lukt het.’

De CO2-uitstoot van energiecentrales daalde met 1,6% tot 306 miljoen ton, maar tegelijk nam de totale uitstoot van broeikasgassen toe met 0,9% tot 916 miljoen ton CO2. Duitsland wil de CO2-uitstoot in 2020 met 40% verminderen ten opzichte van 1990. Terwijl de Duitse economie in 2016 groeide met 1,8%, daalde het stroomverbruik met 0,4% tot 592,7 tWh. Dat betekent dat 2,4 tWh minder stroom werd gebruikt dan in 2015.
Om de energiedoelen te halen, moet vanaf 2017 jaarlijks 9 tWh aan stroom worden bespaard. Volgens Agora moet Duitsland na de parlementsverkiezingen in september snel met de discussie beginnen hoe de klimaat- en energiedoelen kunnen worden gehaald zonder de energievoorziening in gevaar te brengen. De stroomprijs komt dit jaar uit boven €0,30 per kWh.

Gasgestookte energiecentrales leverden vorig jaar een kwart meer stroom op ten opzichte van 2015 en zijn nu goed voor 12,1% van de totale Duitse energiemix, bijna even veel als kernenergie die goed is voor 13,1%. Dat betekent dat de stroomvoorziening uit kerncentrales ten opzichte van 2000 is gehalveerd, wat mede een gevolg is van de zogeheten ‘Atomausstieg’. De stroomproductie uit bruinkoolcentrales daalde met 0,8% tot 23,1%. Centrales die op steenkolen worden gestookt zijn goed voor 17% van de stroomvoorziening in Duitsland, een daling van 1,2% ten opzichte van 2015. De laatste Duitse kolencentrale moet in 2038 sluiten.

Bron: FD