Duurzame energie als bindend thema met groot maatschappelijk draagvlak

 

Energie is een strategische en fundamentele ‘grondstof’ van de economie en samenleving in Nederland. Door oranje-groene energie wordt Nederland onafhankelijk van geopolitieke strijd en landen met dubieuze regimes. Het biedt particulieren en bedrijven betrouwbare en betaalbare energie.

Nieuwe energie vraagt hoogwaardige kennis. Nederland kan daarin voorop lopen, met bijvoorbeeld wind op zee en vernieuwingen in zonne-energie en laadinfrastructuur. Het is een bron van economische kansen en innovaties en helpt de exportkansen.

De overgang naar duurzame energie zorgt voor banen. De werkgelegenheid blijft groeien. Zo kwamen er in tien jaar tijd tien keer zoveel banen bij als in de rest van de economie. Om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen zijn om naar die banen te helpen is er goed onderwijs nodig en een plan van aanpak.

Duurzame energie en energiebesparing zijn onvermijdelijk om te klimaatverandering tegen te gaan en te kunnen bijdragen aan een schonere lucht.

De politiek kan meevaren met een gunstig ‘transitie-tijdperk’. Zo was de benodigde subsidie voor nieuwe windmolens op zee € 2,7 miljard lager dan verwacht, waardoor Nederland het goedkoopste windpark op zee krijgt. De kan op succes van een overgang naar duurzame energie is dan ook groot.

Het huidige kabinet heeft een mooie eerste stap gezet in de overgang naar duurzame energie, mede dankzij het energieakkoord. Dit moet worden voortgezet. Het succes van wind op zee geeft een aantal belangrijke aanknopingspunten:

  • formuleer stevige doelstellingen voor het terugdringen van CO2, meer duurzame energie en energiebesparing;
  • garandeer dat de markt langjarig massa kan maken en stel daarvoor voldoende subsidie beschikbaar;
  • vraag de markt om zich te committeren aan verdere kostenreductie en werk toe naar subsidie-onafhankelijkheid, mede door CO2 goed te beprijzen;
  • houd Kafka ver uit de buurt en organiseer vergunningen en procedures zeer simpel, zoals minister Kamp dat heeft gedaan bij wind op zee. Aldus Olof van der Gaag in FD.*

*Olof van der Gaag is directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Bij deze vereniging zijn ruim 1000 bedrijven uit de hele energieketen aangesloten, die streven naar 100% duurzame energie.

Bron: FD