Elly Verburg (OTIB) geëerd met bronzen olifant

nvkllogo2small-1030x736“De koudetechnische arbeidsmarkt biedt een goede plaats aan talenten die hoofd, hart en handen in harmonie weten te gebruiken”, zegt Elly Verburg tijdens haar afscheid tijdens de NVKL regiobijeenkomst in Eemnes. NVKL heeft hier afscheid van haar genomen en haar geëerd door een bronzen olifant uit te reiken.

In haar functie als directeur van de OTIB heeft Elly Verburg zich altijd sterk gemaakt voor de koeltechnische sector. Voor 2005 beschikte de klimaat- en koudetechniek over een eigen opleidings- en ontwikkelingsfonds, SKO. Elly was daarvan directeur. Doordat de sector relatief klein is waren de mogelijkheden van dit fonds navenant klein. Mede door de inzet en daadkracht van Elly Verburg is het in 2005 uiteindelijk gekomen tot één O&O fonds voor de hele installatiesector.

Voor de koeltechniek betekende dit meer mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling van lesmateriaal als ook een aanzet tot meer samenwerking tussen NVKL (als vertegenwoordiger van het koeltechnische deel van de installatiesector) en Uneto-VNI als vertegenwoordiger van de overige onderdelen van installatiesector.

Elly is altijd enthousiast geweest over de samenwerking, “de samenwerking tussen NVKL en OTIB geeft een mooi resultaat voor de benutting van collectief bijeengebrachte middelen. Deze zijn vooral bedoeld voor activiteiten waar individuele bedrijven en medewerkers niet zo snel toe komen”.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd en hebben technologische ontwikkelingen en aanscherping van wet- en regelgeving veel betekend voor het onderwijs. Haar advies voor de komende jaren aan de branche is, “blijven bewegen, anders dan anderen zijn en medewerkers goed in hun kracht zetten”.

Het stokje wordt overgenomen door Bea Berndsen. Bea deed op dezelfde avond haar intrede in onze branche. Voor de branche en het fonds onder leiding van Bea heeft Elly een laatste advies. “Doe het samen. Samen met collega bedrijven en samen in de keten. Dit zijn belangrijke aspecten van een veelzijdig, modern vakmanschap als ondernemer en als ondernemende branche”.