‘Energiebedrijven onduidelijk over terugdringen methaanemissies’

Energiebedrijven laten weinig los over de maatregelen die zij nemen voor de terugdringing van de uitstoot van methaan. Daar waar zij wel hard roepen over hun aanpak omtrent CO2-uitstoot, lijkt het of ze voor methaan geen duidelijke doelstellingen hebben hebben. Dat schrijft het FD.

Methaan is een broeikasgas dat dertig keer zo krachtig is als CO2, zo bevestigd ook een woordvoerder van Shell in de krant. Maar toch zijn veel energiebedrijven gesloten over hun inspanningen om methaanvervuiling te beperken. Uit onderzoek van de milieuorganisatie Environmental Defense Fun (EDF) bleek eerder al dat geen enkel olie- of gasbedrijf doelstellingen heeft opgesteld voor de reductie van de uitstoot van methaan.

Methaan komt onder meer vrij in de veeteelt en door lekkages in gasinstallaties en pijpleidingen.  Bij grote lekkages kunnen er enorme hoeveelheden methaan vrijkomen, zoals onlangs nog in Californië gebeurde.
Nu veel grote oliebedrijven hebben gekozen voor aardgas als voornaamste brandstof voor de komende jaren, wordt de vraag naar meer transparantie rondom  methaan groter. Volgens verschillende instanties is het beperken van de uitstoot van methaan een van de relatief goedkoopste manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Er zijn, op initiatief van Barack Obama, al wel internationale plannen gemaakt om de methaanemissies in de olie- en gassector de komende tien jaar te reduceren. Ook is er een samenwerkingsverband opgezet (Climate & Clean Air Coalition’s Oil & Gas Methane Partnership), waaraan ook Nederland zich heeft verbonden.