Gaswinning Groningen gaat de komende vijf jaar sterk omlaag

Het kabinet heeft besloten dat de komende vijf jaar wordt minimaal 24 miljard m3 gas wordt opgepompt. Dat is 3 miljard m3 minder dan in 2016 en de helft minder dan in 2012. Het besluit is conform de wens van minister van Economische Zaken Henk Kamp. Alleen de Raad van State kan nu nog een een stokje steken voor deze hoeveelheid aan gaswinning.

Het definitieve instemmingsbesluit ligt vanaf 30 september ter inzage voor burgers, bedrijven of organisaties die bezwaar willen maken tegen het besluit. De Groninger Bodem Beweging heeft aangegeven protest aan te tekenen.

Door het terugschroeven van de gaswinning verwacht Kamp dat het risico op aardbevingen minder wordt. Alleen bij heel lage temperaturen is een hogere productie toegestaan. Er mag dan tot 30 miljard m3 gas worden gewonnen om aan de hogere vraag te kunnen voldoen. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of nieuwe kennis reden geeft om het niveau te herzien.

De tegenvaller in de gasbaten voor het Rijk is minder groot dan in eerste instantie werdt verwacht. Dankzij een hogere gasprijs wordt dat komend jaar € 2,6 miljard.

Bron: FD