Herziening NPR 8114 ter commentaar 

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8114 ‘Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ is herzien en voor commentaar gepubliceerd. De herziening brengt NPR 8114 in lijn met de laatste versie van NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2017 online commentaar indienen op het normontwerp.

NPR 8114 geeft ondersteuning bij de procedures die in NEN-EN 14181 staan beschreven. De praktijkrichtlijn is bedoeld als informatief implementatiedocument en beschrijft hoe in de praktijk om te gaan met de mogelijke onduidelijkheden en knelpunten bij het gebruik van NEN-EN 14181. In de herziening van de praktijkrichtlijn zijn niet alleen beide documenten weer op elkaar afgestemd, maar zijn ook de praktijkervaringen met NPR 8114 van de afgelopen vijf jaar meegenomen.

Commentaar indienen
Belanghebbende partijen kunnen tot 1 maart 2017 commentaar indienen op normontwerp NPR 8114 ‘Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ via normontwerpen.nen.nl (na registratie is het normontwerp kosteloos
in te zien).