Hoogleraren pleiten voor snelle sluiting kolencentrales

Nederland moet vóór 2020 alle kolencentrales sluiten. Ze zijn overbodig en schadelijk en vertragen de transitie naar duurzame energie. Dit onderschrijven 64 vooraanstaande hoogleraren op het gebied van energie/milieu/duurzaamheid. In een open brief aan de Tweede Kamer, gepubliceerd in Trouw, roepen zij op tot het sluiten van alle werkende kolencentrales. Zij constateren dat kolencentrales overbodig zijn geworden voor Nederland.

Nederland moet nu volgens de hoogleraren leiderschap tonen op weg naar de klimaattop in Parijs en als voorzitter van de EU in de eerste helft van 2016. Nederland is volgens hen rijp voor een kolenexit. Internationaal nemen steeds meer landen afscheid van kolen en Nederland mag en kan hierbij niet achterblijven. Een kolenexit zou een einde maken aan de internationaal onbegrepen paradox dat één van de landen die het meeste te vrezen heeft van klimaatverandering het minste doet om er paal en perk aan te stellen.

Nederland is het slechtst presterende land in Europa wat betreft klimaat- en energiebeleid. De rechter heeft de Nederlandse regering op de vingers getikt vanwege nalatig klimaatbeleid en geëist dat Nederland in 2020 25% minder broeikasgassen uitstoot t.o.v. 1990. Door alle elf kolencentrales te sluiten kan Nederland in één klap aan de eis van de rechter voldoen. Bijkomend voordeel is dat de kolencentrales ook niet meer gebruikt kunnen worden voor het bijstoken van biomassa, iets wat steeds meer onder vuur komt te liggen vanwege alle nadelen die dat met zich meebrengt.

Het sluiten van alle kolencentrales levert veel op [CO2-reductie, minder luchtverontreiniging, gezondheidswinst, geen biomassa bijstook] maar kost ook geld, Het kost de bedrijven geld, al is dat vooral een investeringsrisico, maar kunnen zij eventueel schadeloos gesteld worden. Het kost de overheid geld, maximaal 300 miljoen euro per jaar en het kost een gemiddeld Nederlands gezin zo’n tien euro per jaar extra. Maar de voordelen wegen ruimschoots op tegen de nadelen. Bovendien zijn de maatschappelijke baten van minder CO2-uitstoot en minder vervuiling niet meegerekend.