Kabinet blijft doelen van het Energieakkoord najagen

Ondanks het pleidooi van onderzoeksbureau McKinsey om meer te sturen op verminderen van de CO2-uitstoot in plaats van elektriciteit, blijft het kabinet het doel van 16% duurzaam opgewekte energie in 2023 najagen.

Naast het Energieakkoord zorgen ook Europese verplichtingen ervoor dat het huidige beleid niet kan worden omgegooid. Volgens staatssecretaris Sharon Dijksma staat het Energieakkoord een efficiënter klimaatbeleid niet in de weg. Volgens critici worden er miljarden uitgegeven aan de bijstook van biomassa in kolencentrales, terwijl met dat geld op een andere manier veel meer CO2-reductie gerealiseerd kan worden. De bijstook van houtpellets in kolencentrales voldoet echter wel aan de definitie van hernieuwbare energie.

Volgens Dijksma sluit het één het ander niet uit en is de tegenstelling veel te zwart-wit. Belangrijk in de reductie van broeikasgassen is een goed functionerende handel in uitstootrechten binnen de EU. De prikkel om de uitstoot te verlagen blijft onvoldoende omdat er teveel emissierechten in omloop zijn in het ETS (Emission Trading System) en de kostprijs van CO2 daardoor te laag is. De onderhandelingen om het ETS te repareren verlopen echter moeizaam, vooral door tegenwerking van lidstaten die nog in kolencentrales willen investeren, aldus Dijksma.

Om de Nederlandse uitstoot in 2050 met minimaal 80% te reduceren ten opzichte van 1990 is € 200 miljard nodig. McKinsey steunt de staatssecretaris hierin. Volgens het onderzoeksbureau zorgt de financiële impuls op middellange termijn voor 2% economische groei en 45.000 extra banen.

Om CO2-loze elektriciteit op te wekken, zijn vijftig keer zoveel windparken nodig als het eerder aangekondigde Borssele I en II. De Noordzee zal hiermee de grootste leverancier van windenergie worden ter wereld, aldus Dijksma. De aanleg van nieuwe windparken in haalbaar volgens de staatssecretaris, omdat door de schaalvergroting de kostprijs van windenergie lager wordt.

Bron: FD