Kabinet nog niet in de buurt van energie-doelstellingen

PowerPoint PresentationHet kabinet gaat de doelstellingen uit het Energieakkoord voor 2020 waarschijnlijk niet halen. Met name ingewikkelde procedures rondom windmolens liggen daaraan ten grondslag. Dat meldt de NOS.

In het Energieakkoord staat dat de regering in 2020 14 procent van de energie duurzaam moet opwekken. Volgens de laatste schattingen, die zijn vastgelegd in het rapport de Nationale Energieverkenning 2015, komt dat uit op 11,9 procent.  Dat zou komen door de lange en ingewikkelde procedures voor de bouw van windmolens op land en de aanleg van warmtenetten.
Ook de energiebesparing door industrie, de transportsector en huishoudens blijft volgens de NOS achter. Volgens de laatste cijfers zou slechts iets meer dan de helft van de afgesproken besparingen in 2020 worden gehaald.

Milieuorganisaties reageren kritisch en stellen dat het Energieakkoord een lachertje is geworden.Ook leden van de oppositie stellende kabinet het Energieakkoord als excuus gebruikt om geen extra maatregelen te nemen’.