‘Meer windturbines op land nodig’

Om de doelen uit het Energieakkoord te halen, moet Nederland meer windturbines op land neerzetten. Dat meldt de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) die een inventarisatie maakte van de geplaatste windmolens in het voorbije jaar.
De NWEA berekende op basis van cijfers van Windstats dat er dit jaar voor 222 megawatt aan nieuwe windmolens is neergezet. Dat is veel minder dan de 406 megawatt in 2015. ‘Met het huidige tempo zal de doelstelling uit het Energieakkoord voor windenergie op land niet worden gehaald’, aldus de belangenorganisatie voor Nederlandse windenergie.
Volgens de NWEA ligt de schuld bij de Rijksoverheid en verschillende provincies. ‘Ze maken te weinig nieuwe windmolens mogelijk.’ De organisatie wil dat het Rijk deze ‘ruimtelijke belemmeringen’ snel gaat oplossen. ‘Provincies moeten stoppen met het opleggen van bovenwettelijke regels voor windenergie.’
De doelstelling van het Energieakkoord is 6.000 megawatt voor wind op land in 2020 en 4.450 megawatt voor wind op zee in 2023. Om die doelen te kunnen halen, moet het opgesteld vermogen van wind op land de komende drie jaar jaarlijks met zo’n 700 megawatt toenemen. Het vermogen wind op zee moet jaarlijks met 500 megawatt stijgen.

 

Bron: FD