NAM hervat oliewinning

In april 2015 moest de NAM de oliewinning in het Drentse Schoonebeek staken, nadat een lek was geconstateerd in een watertransportleiding. Inmiddels is de 45 km lange leiding vervangen en kan de NAM de oliewinning hervatten.

Voor de hervatting moet geleidelijk water in de put worden gepompt. Met de nieuwe leiding, die een kleinere diameter heeft, kan maximaal 3000 m3, in plaats van 8000 m3 water per dag in de put worden gepompt.

Maar dankzij efficiëtere stoominjectie, die de viscositiet van de olie vergroot en het wateraandeel in de opgepompte olie verkleint, verwacht de NAM wel het oude gemiddelde van 475.000 m3 olie per jaar te kunnen oppompen.

Bron: FD