Opening eerste fabriek met kant-en-klare kunstmest uit afvalwater

Waterschap Vallei en Veluwe opent op 17 juni a.s. een Energie- en Grondstoffenfabriek op het terrein van de rioolwaterzuivering in Amersfoort. Uit afvalwater wordt op grote schaal fosfaat gewonnen en omgezet in kunstmest. Het is de eerste fabriek in Nederland die kunstmest produceert die direct kan worden toegepast in de land- en tuinbouw. Met het terugwinnen van grondstoffen sluit Waterschap Vallei en Veluwe aan bij het ambitieuze beleid van Nederland en de Europese Unie op het gebied van de circulaire economie. Echter, voor het afzetten van deze grondstoffen moet de regelgeving dringend worden aangepast.

Versoepelen regelgeving
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin pleitte vanmorgen voor aanpassingen in de nationale en Europese regelgeving, waardoor het makkelijker wordt om grondstoffen op de markt te brengen en daarmee onderdeel te laten zijn van de kringloop: ”Om alle kansen te benutten moet de regelgeving worden versoepeld. De kijk op afvalwater is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Afvalwater is een bron van duurzame energie en grondstoffen geworden. Deze wezenlijke verandering vraagt dan ook om een aanpassing in de wetgeving.” Nu kunnen potentiële producten meestal nog niet worden gebruikt, omdat ze afkomstig zijn uit afvalwater en daarom het stempel ‘afval’ hebben. Een uitzondering is de kunstmest uit de fabriek in Amersfoort.

Amersfoort
De Energie- en Grondstoffenfabriek in Amersfoort laat zien waar het heen gaat met de zuiveringen van de toekomst. Waterzuiveringen worden energieleveranciers en uit zuiveringsslib worden grondstoffen teruggewonnen, zoals stikstof en fosfaat. Fosfaat is van levensbelang voor alles wat groeit en bloeit, maar wordt steeds schaarser. De verwachting is dat deze natuurlijke bron over 50-100 jaar is uitgeput. In Nederland zijn er inmiddels zeven rioolwaterzuiveringen omgebouwd tot Energie- en Grondstoffenfabriek. Vorig jaar opende Waterschap Vallei en Veluwe een soortgelijke fabriek in Apeldoorn. De zuivering in Amersfoort produceert naast energie straks ook 900 ton kunstmestkorrels. Daarmee is deze fabriek de eerste rioolwaterzuivering die een kant-en-klaar eindproduct aflevert dat direct op de markt wordt gezet. Met de zogenaamde Pearl-installatie is het mogelijk om grondstoffen als fosfaat en stikstof terug te winnen.

Voorbeeldproject
De energie-en grondstoffenfabriek in Amersfoort is mede mogelijk gemaakt door de Europese LIFE-subsidie, een subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De Europese Unie wil graag dat deze innovatieve aanpak van de kunstmestfabriek in Amersfoort ook navolging krijgt in de rest van Europa.
(foto: Waterschap Vallei en Veluwe).