Opmars lokale energie

Uit de Lokale Energie Monitor 2016 blijkt dat lokale energiecoöperaties, die vooral wind- en zonne-energie opwekken, overduidelijk bezig zijn aan een opmars. De Lokale Energie Monitor 2016 is 17 november jl. Gepubliceerd door Hier Opgewekt, een samenwerkingsverband van Hier Klimaatbureau en branchevereniging Ode Decentraal.

In Nederland zijn 313 lokale energiecoöperaties. Dat is 20% meer dan vorig jaar en tien jaar geleden waren het er slechts 12. Drie kwart van de lokale coöperaties is na 2013 opgericht en dus nog maar twee tot drie jaar actief.

Lokale energie is goed voor een bescheiden capaciteit van 138 megawatt. Hier Opgewekt schat dat er op korte termijn een capaciteit van 150 megawatt ‘lokaal’ bijkomt, wat het totaal brengt op een capaciteit van bijna 300 megawatt. Ter vergelijking: wind op zee en op land is op dit moment goed voor 3957 megawatt, volgens cijfers van Windstats.nl. Het totale vermogen aan zonne-energie was eind vorig jaar 1485 megawatt. De lokale initiatieven waren dus goed voor 2,5% van de wind- en zonne-energie in Nederland.

Windenergie staat aan de basis van de energiecoöperaties, maar ‘wind’ stagneert. De laatste jaren zijn er weinig nieuwe windcoöperaties opgezet. Vooral zonne-energie groeit. ‘Zon is minder complex en minder kapitaalintensief dan wind, dus ligt het eerder binnen het bereik van een burgercollectief’, zegt Anne Marieke Schwencke, de onderzoeker die de Monitor opstelde.

Volgens Schwencke is de opkomst van lokale coöperaties een gevolg van de provatisering en liberalisering. ‘Deels is het een tegenreactie. Toen de grote energiemaatschappijen werden verkocht, dachten mensen: energie is belangrijk, dat moeten we niet privatiseren. Maar doordat de markt was vrijgegeven, werd ook gedacht: nu kunnen we toegang krijgen tot de markt, dus moeten we een voet tussen de deur krijgen.’

Daarnaast is het milieubewustzijn toegenomen, zijn zonnepanelen steeds goedkoper geworden en was er door de credietcrisis een afkeer van ‘groot, groter, grootst’. ‘Mensen wilden kleinschaligheid’, aldus Schwencke.

 

Bron: FD