Proefboringen op Schiermonnikoog

Minister Kamp, Economische Zaken, weigert om proefboringen bij Schiermonnikoog te verbieden. Het gaat om 2 boringen naar gas.  Ondanks dat een meerderheid van de Kamer tegen is, wil de minister het Franse gasbedrijf E&P toch laten proefboren. Het bedrijf mag een tijdelijk boorplatform bouwen ten noorden van het eiland. Het is, volgens de minister, wettelijk niet mogelijk de proefboringen te verbieden. In de nieuwe Mijnbouwwet staat dat boringen mogen worden geweigerd als ze in natuurgebieden plaats vinden. Deze wet is nog niet ingevoerd. Een motie van PvdA en GroenLinks om de proefboringen te verbieden is ‘zinloos’, de vergunning was al verleend en de minister wil daar niet op terug komen. De minister wees op het belang van kleine gasvelden. Volgens hem zijn deze goed voor 4.000 arbeidsplaatsen en ruim € 1 miljard aan jaarlijkse inkomsten. Bron: het Financieele Dagblad.