PvdA: geen uitstel sluiting kolencentrales

De PvdA wil nog voor de verkiezingen van 15 maart de sluiting van ten minste twee kolencentrales afdwingen. De partij gaat niet akkoord met het kabinetsbesluit om de laatste vijf kolencentrales van Nederland open te houden en komt met een nieuw wetsvoorstel voor de sluiting van twee centrales uit de jaren negentig. Dit betreft de Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam en de Amercentrale van RWE in Geertruidenberg. Dat zou uiterlijk in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Volgens minister Kamp hoeven de kolencentrales echter helemaal niet dicht om de 25% CO2-reductie in 2020 te halen

De coalitiepartijen slagen er niet in overeenstemming te bereiken over de vraag of vervroegde sluiting noodzakelijk is om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit de brief die VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris van Milieu Sharon Dijksma (PvdA) 19 januari jl. naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Een scenariostudie had uitsluitsel moeten bieden, maar het onderzoek dat al in juni gereed was, laat teveel vragen onbeantwoord. Het effect van de stillegging van kolencentrales in Nederland wordt tenietgedaan door de import van elektriciteit van vuile centrales in Oost-Europa. Daarom zou de verduurzaming van de kolencentrales per saldo de beste optie zijn. Volgens het onderzoek is het afvangen en opslaan van CO2 alleen kostendekkend als de prijs voor CO2-rechten flink omhoog gaat.

Bron: FD