Rendement halen uit mestvergisting is lastig

FrieslandCampina wil duizend mestvergisters plaatsen. Terwijl voor veel boeren mestvergisting, energie halen uit mest, een drama werd.

Volgens Rabobank staan er in Nederland ongeveer 130 mestvergisters. De meeste daarvan zijn gebouwd tussen 2002 en 2012 en de laatste vier jaar zijn er misschien nog zo’n twintig bijgekomen, aldus Hans van den Boom, sectormanager duurzame energie bij Rabobank. Het grootste deel van de vergisters, ongeveer 100, staat op boerenerven. De rest staat op industrieterreinen en bij waterzuiverings- of voedselverwerkende bedrijven.

Met een productiecapaciteit van een megawattuur of minder zijn meer dan de helft van de vergisters is te klein, volgens Van den Boom. Het is lastig om daarmee op lange termijn rendement uit te halen. Daarentegen zijn er ook vergisters die prima draaien.

Energie uit mest vraagt meer dan bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. “Als je een zonnepaneel of een windturbine hebt neergezet, dan ben je klaar. Voor mestvergisiting moet je mensen in dienst nemen en er 24 uur per dag mee bezig zijn”, zegt Van den Boom.

Johan Veldhuis van Green Bio Power uit Hengelo vult aan: “Veel boeren verdienen hooguit de subsidie terug.” Volgens hem zijn vergisters alleen rendabel als het grootschalig wordt aangepakt.

Wat is mestvergisting?

Bij mestvergisting zetten bacteriën in een zuurstofloze omgeving mest om in biogas. Dit kan door monovergisting (uitsluitend mest) of co-vergisting (combinatie van mest en ander organisch materiaal).

Het biogas kan worden gebruikt als brandstof of met een gasmotor worden omgezet in elektriciteit en warmte. Het biogas moet nog wel worden bewerkt voor levering aan het gasnet. Zo is het calorisch gehalte van biogas anders dan dat van aardgas en moet er geurstof aan worden toegevoegd.

Het vaak natte restproduct dat overblijft na vergisting van biomassa kan als mest worden gebruikt. Dit kan echter alleen als dit ‘digestaat’ voldoet aan de voorwaarden van de Meststoffenwet. Anders wordt het gezien als afvalstof. De afvoer van digestaat kost de boeren ook geld.

In de voorjaarsronde van de SDE+, de subsidie voor duurzame energie, is er € 300 miljoen toegezegd voor co-vergisters.

Bron: FD