Rotterdam maakt gebruik van innovatieve oplossingen voor efficiënt afvalbeheer

 De gemeente Rotterdam staat op het punt de tweede fase van een project voor gescheiden inzameling van oud papier en karton te introduceren, in samenwerking met het Finse Enevo, innovator en marktleider op het gebied van slim afvalbeheer, en zijn Nederlandse partner TWS. De Enevo Smart Plan-software voor optimalisering van de afvalinzamelingsroute gaat bij uitbreiding van het project 40% van de ondergrondse papier- en kartoncontainers in de stad monitoren. Dat is twee keer zoveel als voorheen. Het Rotterdamse project was aanvankelijk bedoeld als proof of concept om aan te tonen dat de Enevo-technologie werkt. Medewerkers van de gemeente Rotterdam hebben meegewerkt om de Enevo Smart Plan-routeplanningsoftware te optimaliseren voor gebruik in de stad. Tegelijkertijd vroeg de gemeente Enevo de afvalinzameling 20 procent efficiënter te maken. Dat doel werd gehaald en zelfs met gemak overtroffen. Joost van Marren, hoofd inzameling en hergebruik bij de gemeente Rotterdam: “We zijn heel blij dat we meer gebruik gaan maken van dit systeem.  We zijn goed bekend met de technologie om het vulniveau van afvalcontainers te monitoren. Wat we daarnaast echter nog misten, was een dynamische routeplanningssysteem. Enevo is een van de weinige leveranciers van een systeem dat deze opties op betrouwbare wijze combineert. Een onmisbare ontwikkeling, want nu kunnen we ons richten op de containers die daadwerkelijk geleegd moeten worden, in plaats van vaste afvalophaalroutes te volgen. In de testfase heeft onze werkgroep samen met Enevo en TWS een systeem ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de gemeente, namelijk een heel goed werkende en efficiënte manier van afvalinzameling.” Charbel Aoun, hoofd verkoop en strategie van Enevo, zegt: “Het resultaat van de test in Rotterdam laat overtuigend zien dat de internet-der-dingentechnologie en data-analyse van Enevo in de handen van een toegewijd team van experts kunnen bijdragen aan het bereiken van een nieuw efficiëntieniveau.  Net zoals 60 andere steden over de hele wereld ook al hadden ontdekt in samenwerking met Enevo, is het Rotterdam gelukt meer te doen met minder. Voorspellend afvalbeheer werkt heel goed om de kosten van afvalinzameling en -verwerking te verminderen. Daarnaast kan het dienen als stimulans voor afvalscheiding en recycling, zodat er steeds meer hergebruik komt. We zijn heel blij dat we hieraan samen met de gemeente Rotterdam kunnen bijdragen.” De oplossing van Enevo voor afvalbeheer is een combinatie van monitoring van afvalcontainers, data-analyse en voorspelling van het vulniveau, dynamische routeplanning en navigatie-informatie voor de vuilniswagenchauffeurs door middel van een touchscreen in de cabine. De draadloze sensors van Enevo monitoren het vulniveau van de afvalcontainers en verzenden de informatie naar de cloudservers van het bedrijf. Samen met eerder ingezamelde projectinformatie worden deze gegevens gebruikt om te voorspellen welke containers binnenkort geleegd moeten worden. Zo wordt dagelijks de meest efficiënte ophaalroute berekend, gebaseerd op het vulniveau van de containers. Deze route wordt direct doorgegeven via de Enevo cloudservice om de ophaalroute voor die dag te leveren. Fase twee van het inzamelings- en recyclingproject voor oud papier en karton is april 2016 geïmplementeerd. Naar verwachting komen meer gegevens en ervaringen uit de praktijk beschikbaar voor analyse, zodat het project met goed gedefinieerde criteria verder ontwikkeld kan worden om de doelstellingen te verwezenlijken.