Rotterdam verwarmen met restwarmte

 

Shell Pernis gaat restwarmte leveren aan het Warmtebedrijf Rotterdam. Er kan door de raffinaderij warmte geleverd worden voor 16.000 huishoudens. Er is een investering van 16 miljoen euro gemoeid met deze investering. Voor 8 miljoen euro gaat het Havenbedrijf de warmteleidingen tussen het complex van Shell Perniss en het bestaande net aanleggen, Shell kan doordat de restwarmte geleverd gaat worden,  de energie-efficiëntie van de raffinaderij verhogen. De netto-uitstoot van CO2 zal in de regio Rotterdam dalen met 35.000 ton. Het warmteproject is het resultaat van het energieakkoord uit 2013 van de SER. In het akkoord staat dat Nederlandse energie-intensieve  bedrijven in 2020 9 petajoule, 2,5 miljoen MWh, aan energie moeten hebben bespaard.  Het warmteproject bespaart in een keer 0.6 petajoule. Voor de consument verandert er niets; er is geen relatie tussen de prijs van warmte en het aanbod van de bron. Het warmtetarief is gekoppeld aan de gasprijs en wordt gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt.
Bron: het Financieele Dagblad.