Shell verkoopt Canadese oliezanden

Shell verkoopt oliezanden om te switchen naar aardgas “de light-sigaret van de olie-industrie”

Shell verkoopt bijna al zijn Canadese oliezanden voor 7,25 miljard dollar. Na deze deal vormen aardgasreserves 60 % van Shells fossiele reserves. “We juichen het toe dat Shell afscheid neemt van één van de vervuilendste manieren van olie winnen,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This tegen Bloomberg, “maar Shell blijft hiermee een fossiel bedrijf. Wij steunen Shell om te investeren in duurzame energie in plaats van aardgas.”  Overgaan op aardgas vertraagt de energietransitie en is veel minder schoon dan Shell doet geloven, omdat aardgas zelf een broeikasgas is (20 tot 100 keer zo sterk als CO2). Bij de verbranding van aardgas komt weliswaar minder CO2 vrij dan bij olie en kolen, maar het grootste deel van de geclaimde emissiereductie wordt teniet gedaan door lekkage van aardgas tijdens winning en transport. “Om global warming te beperken tot maximaal 2 graden (zoals in Parijs is afgesproken) moeten we de emissies niet reduceren met 10, 20 of 30 procent, maar moeten we naar nul. Aardgas is de light-sigaret van de olie-industrie.” Follow This is een beweging van groene aandeelhouders Shell, die Shell steunt om de leiding te nemen in de energietransitie door zo veel mogelijk aandeelhouders te scharen achter de resolutie “Shareholders support Shell to take leadership in the energy transition”