Shell wil optimaal gebruik van Gronings gas

Er moet zo lang mogelijk worden doorgegaan met de gaswinning in Groningen, stelt Marjan van Loon, president directeur van Shell Nederland. Daarnaast moeten de gasbaten worden ingezet voor duurzame opwekking en gebruik van energie. Een dergelijk Deltaplan voor de energietransitie kost Nederland tussen de € 10 miljard en € 15 miljard per jaar.

‘Zolang Nederland gas nodig heeft, is het verstandig om optimaal gebruik te maken van de binnenlandse gasvoorraden.’ ‘Nederland kan nog vele miljarden aan gasbaten verdienen.’ ‘Een voorwaarde is wel dat dit veilig gebeurt, ‘en op de steun van de mensen in Groningen kan rekenen.’ Aldus Van Loon.

De miljarden uit de aardgaswinning kunnen volgens haar vervolgens gebruikt worden als investering in de economie van Groningen en als financiering van de energietransitie.

Ook Gerald Schotman, directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zei in januari al dat Groningen meer terug zou moeten zien van de aardgasbaten. Hij ondersteunt het idee om een regeling vast te leggen, bijvoorbeeld in de Mijnbouwwet, waarbij omwonenden niet alleen worden betrokken bij het toetsen van plannen, maar ook op redelijkerwijs meedelen in de opbrengsten van de mijbouwactiviteiten.

Van Loon pleit voor de energietransitie voor het sluiten van de kolencentrales en gascentrales die stilliggen zouden weer open moeten gaan. Volgens Van Loon is gas ‘een natuurlijke partner van hernieuwbare elektriciteit’. Want groene stroom zal Nederland, ondanks de enorme groei, de komende decennia niet van voldoende elektriciteit kunnen voorzien.

De gassector is goed voor zo’n 16.000 banen in Nederland, waarvan 5400 in Groningen. Als de gasproductie daalt en de activiteit in de gassector afneemt, zal de werkgelegenheid overal in de keten afnemen. Dit proces moet zo geleidelijk mogelijk verlopen, aldus Van Loon.

Bron: FD