Sloop kerncentrales Europa kost minimaal € 110 mrd

Kredietbeoordelaar S&P voorspelt dat de sloopverplichting van kerncentrales Europese nutsbedrijven ‘ten minste € 110 miljard’ gaat kosten. Dat is 10% meer dan de voorspellingen van twee jaar geleden. Naar verwachting zal het bedrag alleen nog maar gaan stijgen.

‘De steeds maar stijgende verplichtingen gaan hand in hand met de lagere rekenrente, waarmee de contante waarde van de verplichtingen wordt bepaald’, aldus S&P.

De energieprijzen zijn laag in Europa, de kasstroom van nutsbedrijven staat onder druk en de winst daalt. Kerncentrales vormen daarnaast een extra probleem. Door de kosten van ontmanteling en de afvoer van radio-actief afval verwacht S&P dat de voorzieningen van nutsbedrijven die een kerncentrale hebben alleen maar zullen stijgen. In Nederland dreigt het Zeeuwse Delta om te vallen door de verplichtingen van de kerncentrale Borssele. Door de hoge vaste kosten zijn kerncentrales kwetsbaarder voor de prijsdalingen dan andere nutsbedrijven, zegt S&P.

In veertien Europese lidstaten staan 129 werkende kerncentrales. De Europese Commissie taxeerde in april de ontmantelingskosten van kerncentrales in Europa op € 253 miljard. Dit bedrag is veel hoger dan de schatting van S&P. Dit verschil is te verklaren doordat S&P acht bedrijven heeft bestudeerd. De Europese Commissie maakte daarentegen een evaluatie van alle kerncentrales in Europa. 89 kerncentrales in Europa zijn defintief gesloten. Slechts drie ervan zijn volledig ontmanteld, volgens de commissie.

Om de sloopvoorzieningen te kunnen betalen, zullen veel nutsbedrijven moeten herstructureren, verwacht S&P. De bedrijven moeten onderdelen verkopen en geld ophalen. Pijnlijk voor aandeelhouders, zeker omdat de koersen van de grote nutsbedrijven de laatste jaren vrijwel allemaal met ongeveer 75% zijn gedaald.

Bron: FD