Subsidiëring duurzame energie versneld

Dit jaar stelt het kabinet € 1 miljard extra beschikbaar om de opwekking van hernieuwbare energie te stimuleren. In totaal verstrekt minister Henk Kamp € 9 miljard om de financiering van duurzame projecten rond te krijgen. Het extra geld was al begroot voor de regeling SDE+. Met de versnelde subsidie kan een belangrijke stap worden gezet om het doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 te halen.

De bijstook van biomassa is belangrijk voor het behalen van de doelstelling. In het eerste half jaar van 2016 is er voor € 4 miljard subsidie toegekend aan biomassa-, zon-, geothermie- en windenergieprojecten. € 1,5 miljard werd toegekend aan de bijstook van biomassa in kolencentrales.

De bijstook van biomassa is omstreden. Met de bijstook worden ook kolencentrales gesteund. Er worden bossen gekapt in Noord-Amerika en samen met het verbranden van de houtkorrels in Nederland draagt dit niet bij aan de besparing van CO2-uitstoot. Tenslotte gaat het transport van het hout de hele wereld over.

In totaal is er dit jaar voor 986 projecten subsidie aangevraagd. 90% van de projecten is gericht op kleinschalige zonne-energie. Hier gaat € 172 miljoen naar uit. De subsidiëing van windmolenparken op zee komt nog bovenop de € 4 miljard.

De subsidie voor hernieuwbare energie wordt opgebracht via een opslag op de energierekening van de huishoudens.

 Bron: FD