Tennet versterkt met € 1,2 miljard

Minister van Financiën steekt € 1,2 miljard in het eigen vermogen van netbeheerder Tennet. Met deze versterking kan de staatsdeelneming de komende jaren € 5 tot 7 miljard investeren in de verbetering van het Nederlandse stroomnet op het vaste land en de aansluiting van nieuwe windparken in de Noordzee.

Hiermee kan Tennet een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Dit maakt de investeringen noodzakelijk, zodat de afspraken uit het energieakkoord en de duurzaamheidsambitie van het kabinet gerealiseerd kunnen worden.

Bron: FD