Veiligheid van kerncentrales

Naar de manier waarop België en Nederland nucleaire incidenten proberen te voorkomen gaat de  Onderzoeksraad voor Veiligheid kijken. Het onderzoek volgt op zorgen van inwoners in de grensregio naar aanleiding van incidenten bij de kerncentrale in Doel, België. De Onderzoeksraad gaat in eerste instantie kijken naar de uitwisseling van informatie tussen de landen. Men wil er zeker van zijn dat alles wordt gedaan om incidenten met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen  en zo nodig te beheersen. Het onderzoek richt zich niet op de veiligheid in de centrales zelf, daarover gaat de Autoriteit Veiligheid en Stralingsbescherming (Nederland) en het federaal agentschap voor nucleaire controle (België). Op de staat van de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel is veel kritiek. Luxemburg en Duitsland roepen de Belgische regering al langer op de centrales te sluiten. Bron: het Financieele Dagblad.