Verdeeldheid in de Tweede Kamer door Drents windmolenpark

Een oplaaiend conflict over een windmolenpark in Drenthe zorgt voor splitsing in de Tweede Kamer. In een fel debat over de toekomst van de nationale energievoorziening 7 februari jl. werden het CDA en de SP ervan beschuldigd valse hoop te wekken bij de inwoners van de provincie. De twee partijen zouden proberen in het gevlei te komen bij kiezers in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder eiste van minister Henk Kamp van Economische Zaken dat de aanleg van 45 grote windturbines in de Veenkoloniën wordt teruggedraaid. De inwoners zijn fel gekant tegen het plan, maar de VVD-bewindsman wil van geen wijken weten. Ook SP-Kamerlid Henk Smaling liep tevergeefs te hoop tegen Kamp.

Andere partijen, waaronder PvdA, D66 en ChristenUnie, hadden voor het kerstreces wel een motie van de SP gesteund om ‘een periode van bezinning in te lassen en een zoektocht naar alternatieven te starten die dezelfde hoeveelheid duurzame energie opleveren’. Een motie van PVV-Kamerlid Reinette Klever om het windpark in zijn geheel te schrappen kreeg geen steun.

 Kamp zei niet tot een ander inzicht te zijn gekomen in de afgelopen weken. Daarbij gaf hij aan dat hij deze kabinetsperiode 122 keer over energie heeft gedebatteerd met de Tweede Kamer. De vergunningen om 6000 Megawatt aan windturbines te plaatsen zijn reeds afgegeven. Ook is de locatie tot stand gekomen na overleg binnen de provincie, zodat Drenthe kan voldoen aan de verplichtingen die over het land zijn verdeeld. Alleen een uitspraak van de Raad van State kan de aanleg nog voorkomen. Tot die tijd wordt de bouw uitgesteld, zo heeft Kamp toegezegd.

Volgens het CDA en de SP kan echter ook met een zonnepark dezelfde hoeveelheid duurzame energie opgewekt worden.

Bron: FD