Waterstofgas biedt Groningen nieuw, groen perspectief

Over een aantal jaren zullen windparken op Noordzee regelmatig voor een energieoverschot zorgen. In de Eemshaven kan dat overschot worden omgezet in waterstofgas en dat kan weer dienen om de chemische industrie te vergroenen.

Dat is het ambitieuze plan van de Noordelijke Innovation Board, een samenwerkingsverband tussen overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De kosten om het plan te verwezenlijken: € 25 mrd.

Ruim de helft van het bedrag, tussen de € 12 mrd en € 15 mrd, gaat naar de aanleg van windturbines in de Noordzee boven de Waddeneilanden voor windparken van 4000 megawatt. Op dagen met veel wind zal er dan een energieoverschot ontstaan. In nieuw te bouwen installaties in de Eemshaven kan het overschot worden omgezet in waterstofgas. Tot slot moet er een infrastructuur aangelegd worden om het waterstofgas naar de chemische industrie te vervoeren, tot aan de Rijnmond toe.

Dat de windparken er gaan komen is volgens Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft en opsteller van het plan voor de groene waterstofeconomie zeker: ‘Onduidelijk is wanneer, maar dát ze zullen worden aangelegd, is zeker.’ Dat betekent ook dat er zeker regelmatig een energieoverschot zal zijn.

Omdat er ruimte is en de grondprijzen er relatief laag zijn, is de Eemshaven bij Delfzijl geschikt gebied voor de bouw van grote installaties voor de verwerking van het energieoverschot. Ook zit er de nodige chemische industrie in de buurt die het waterstofgas kan afnemen.

 Waterstofgas dient als basis van een reeks chemische producten, zoals ammoniak, methanol en ethyleen. En door de conversie van elektriciteit naar waterstofgas in de Eemshaven, vergroent de chemische industrie. Volgens Van Wijk zou het mogelijk moeten zijn om de leidingen waardoor nu aardgas van Groningen naar Rotterdam gaat in de toekomst ook te gebruiken voor waterstofgas.

 Het plan voor de opbouw van deze zogeheten groene waterstofgaseconomie staat in de beginfase. ‘Het is een plan en zoiets kan altijd in een la belanden. Maar we zullen er alles aan doen om dat te voorkomen’, zegt Van Wijk.

Het belangrijkste is dat er een zogeheten electrolyzerinstallatie komt. Dat is een apparaat dat waterstofgas maakt met elektriciteit uit zeer zuiver water. De kosten voor zo’n electrolyzerinstallatie van 1000 megawatt worden geraamd op tussen de € 500 mln en € 1 mrd. Wie dat gaat investeren, moet nog duidelijk worden.

Een keur aan bedrijven is betrokken bij de plannen van de Noordelijke Innovation Board, zoals Gasunie, Groningen Seaports, de NAM en Akzo Nobel. Dat zijn de bedrijven die ook moeten gaan investeren.

Bron: FD