WEDA Mestverwerking presenteert zuivering van drijfmest- en fermentatieresten Kumac

Van 14 t/m 16 maart 2017 presenteert WEDA Mestverwerking B.V., de dochteronderneming van de Duitse fabrikant van biogasinstallaties WELTEC BIOPOWER, tijdens de ‚Landbouwdagen Intensieve Veehouderij‘ (LIV) in Venray de zuiveringsinstallatie Kumac. Het team van stand nr. 342 verheugt zich op een interessante uitwisseling met de vakbezoekers van de beurs voor intensieve veehouderij.

Vooral in streken met intensieve veehouderij wordt een grote hoeveelheid drijfmest en fermentatieresten geproduceerd terwijl de oppervlaktecapaciteiten voor de voedingsopname begrensd zijn. Voor de lokale bedrijven wordt het dus steeds ingewikkelder en duurder om de stoffen op te slaan en af te voeren. Met de Kumac-zuivering werd daarom een ecologisch verantwoorde, economische oplossing geschapen voor de vermindering van het volume, een betere transportgeschiktheid en een geringer overschot aan voedingsstoffen.

Tien jaar geleden werd de eerste Kumac-zuivering geïnstalleerd. Inmiddels draaien al ongeveer 15 installaties in Nederland en België succesvol met de Kumac-technologie en werd de technologie in meerdere onafhankelijke onderzoeken zeer positief beoordeeld. Dat is niet verwonderlijk, want de installatie vermindert het drijfmest- en fermentatierestvolume tot de helft. In een vierfaseproces wordt uit de uitgangsstof 50 % schoon water, 25 % vloeibaar mestconcentraat en 25 % vaste stof gewonnen.

Het systeem is modulair configureerbaar en kan al vanaf 50.000 ton drijfmest of fermentatieresten per jaar worden ingezet. Bij een grotere verwerkingsbehoefte kunnen zonder meer meerdere Kumac-lijnen gecombineerd worden. De zuivering overtuigt daarnaast met haar hoge automatiseringsgraad – de personeelskosten blijven dienovereenkomstig beperkt tot een minimum. Een efficiënt gebruik van de eindproducten verhoogt de algehele rendabiliteit.

Meer informatie over Kumac en alle andere technologieën en dienstverleningen krijgen de bezoekers van de LIV in Venray van 14 t/m 16 maart 2017 op stand 342 van WEDA Mestverwerking B.V.