Wereldwijde coördinatie voor veilige opstart en exploitatie van het Ichthys LNG Project

Energiebedrijven van over de hele wereld steunen op de geautomatiseerde veiligheidssystemen van HIMA Paul Hildebrandt GmbH. ‘Maar bij Ichthys omvat ons takenpakket veel meer dan alleen veiligheidssystemen’, zegt Dieter Specht, projectleider voor HIMA. ‘We hebben heel wat jaren gewerkt aan de synchronisatie van alle stappen die nodig zijn voor een veilige exploitatie en een geslaagde opstart. Het was een proces met een strak tijdschema, waarbij werd samengewerkt met verschillende firma’s over de landsgrenzen en de culturele verschillen heen.’  Dit soort coördinatie is essentieel voor een project dat zo groot en zo complex is als dat van Ichthys. De opstart is gepland voor het derde kwartaal van 2017 en er wordt verwacht dat dit joint venture megaproject jaarlijks 8,9 miljoen ton vloeibaar aardgas zal produceren. Voor projecten van de omvang en de complexiteit van dat van Ichthys moet er door de partners en leveranciers ook globaal worden gewerkt. Om aan deze eis te voldoen hebben de HIMA-filialen van Singapore, China (Shanghai), Zuid-Korea (Geoje), Dubai (UAE), Australië (Perth) en Duitsland (Brühl) hun krachten gebundeld. Het projectmanagement wordt gecoördineerd vanuit Brühl, terwijl het grootste deel van het werk dat dagelijks met de andere projectleveranciers moet worden verzet, plaatsvindt in Singapore. Het is ook daar dat er functietests werden uitgevoerd op meer dan 1200 kasten van de leverancier van het basissysteem voor procescontrole (BPCS, basic process control system), HIMA en projectpartners. Globale coördinatie en lokale samenwerking zijn van vitaal belang bij grote energieprojecten. Voor Ichthys werkt HIMA nauw samen met de drie engineering procurement contractanten van het project en de BPCS-leverancier. Op een bepaald ogenblik hadden de vijf firma’s de details van elk van de 25.000 veiligheids-I/O’s bekeken. Dat bracht een aantal extra eisen aan het licht die normaal pas tijdens de inbedrijfstelling zouden worden opgemerkt. Dankzij dit voorbereidende werk konden latere correcties van het plan en vertragingen tot een minimum worden beperkt. Functionele veiligheidsexpertise is een belangrijke factor van de projectbenadering van HIMA. De firma past de principes van IEC 61511 toe bij het ontwerpen en het testen van de systemen. ‘Wij beschikken over de vakkennis en over projectcoördinatievaardigheden die door operatoren van energieprojecten van allerlei grootte worden gewaardeerd’, aldus Specht.
Samen met de veiligheidssystemen (SIS, safety instrumented systems), de brand- en gasmeldingssystemen (F&G, fire and gas) en de systemen met hoge integriteit voor overdrukbescherming (HIPPS, high-integrity pressure protection systems) levert HIMA 430 schakelkasten met aansluitingen. Het hoofdcontract werd voorafgegaan door een pre-FID project voor het uitwerken van standaardapplicaties, ontwerpen en tests. Daarnaast maken cyberbeveiliging en netwerkmanagement voor verwante hardware en componenten, zoals rookmelders in de leefruimte van de werknemers, deel uit van het takenpakket. Sinds de toekenning van het project heeft Total, de consortiumpartner van Ichthys, twee bijkomende FPSO-projecten toegewezen aan HIMA. De firma werd geselecteerd voor de levering van veiligheidstoepassingen.   Klik hier voor informatie.
Afbeelding © INPEX