Windenergie groter dan kolenenergie in de EU

Uit cijfers van WindEurope, een branchevereniging voor de windenergie, blijkt dat er meer windenergie in Europa is dan kolenenergie. In de Europese Unie staat 154 gigawatt geïnstalleerd vermogen aan windenergie, tegen 152 gigawatt aan kolencentrales. Alleen gas is met 186 gigawatt een nog grotere energiebron in Europa.

Daarbij is de kanttekening dat het geïnstalleerd vermogen weinig zegt over de uiteindelijke productie: waait het niet, dan is er geen windenergie. Bovendien zal het ook niet overal in Europa op hetzelfde moment even hard waaien, waardoor de turbines nooit allemaal op hetzelfde moment maximaal leveren.

 Afgelopen jaar is er een recordbedrag van € 27,5 mrd geïnvesteerd in windenergie in Europa.

 

Bron: FD