Windturbines goed voor stroom kwart huishoudens

De windturbines gaven op de eerste stormdag van 20 november jl. een vermogen van 3886 megawatt windenergie op het Nederlandse net. Dit was een benutting van 98% van het totale opgestelde vermogen van wind op zee en op land van 3957 megawatt.

Kees van der Leun van onderzoeksbureau Ecofys liet op Twitter weten dat de opgewekte energie genoeg was om te voldoen aan een kwart tot 30% van de vraag naar elektriciteit in Nederland.

Over vier jaar wil de overheid 6000 megawatt vermogen aan wind op land hebben staan. En in 2023 moet Nederland ook voor minimaal 4450 megawatt vermogen aan wind op zee hebben.

De komende weken zal duidelijk worden wie de tweede aanbestedingsronde voor de aanleg van het windpark bij Borssele (700 mW) heeft gewonnen.

 Bron: FD