Gezocht: nieuwe Water Prins

Koning Willem-Alexander is sinds 30 april ons nieuwe staatshoofd. Ik wil hem namens onze industrietak hiermee feliciteren en bedanken voor zijn inspanningen in de afgelopen jaren als voorzitter van de UNSGAB. Welk beter visitekaartje hadden wij als industrietak kunnen hebben? Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat hij daar in 2006 voor gevraagd werd, want Nederland is “nog steeds” een leidend land op het gebied van waterbeheer. Ik leg de nadruk op nog steeds, want zoals in tal van andere industriële sectoren heeft ook de Nederlandse watersector te kampen met de gevolgen van de crisis. Bezuinigingen binnen de watersector kunnen op termijn leiden tot een dalende export van kennis en product. De Nederlandse economie is voor haar groei sterk afhankelijk van export en het zou een verspilling zijn om de knowhow die in Nederland aanwezig is verloren te laten gaan. Iedere crisis biedt nieuwe kansen en dat geldt zeker ook voor onze watersector. We weten dat water wereldwijd een probleem is, een probleem dat alleen maar toeneemt met de stijgende zeespiegel en wereldbevolking. Dit biedt een uitgelezen kans voor Nederlandse bedrijven, actief in de watersector, om internationaal oplossingen te bieden. Wij beschikken over een jarenlange ervaring op het gebied van waterbeheer op diverse vlakken en door middel van innovatie kunnen we economisch haalbare oplossingen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat hetgeen onze nieuwe Koning de afgelopen jaren heeft verkondigd als voorzitter van de UNSGAB ook gerealiseerd wordt. Hier ligt een schone taak voor in de eerste plaats de industrie zelf. Daarnaast zal de Nederlandse overheid een rol moeten spelen, met name op het gebied van onderwijs en de stimulering van innovatie in combinatie met handelsbevordering. Wellicht is een nieuwe Water Prins, die deze kar gaat trekken, dus geen slecht idee.

Robert Wagenveld
Directeur bij QM Environmental Services