Gouden koets in huis

APK wie kent het niet? Een verplichting voor auto’s van een bepaalde leeftijd. Voor uw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. Waarom laten we dan steeds minder vaak onze CV-ketel onderhouden en controleren? Dit stuk high-tech in huis waar gas, vuur, water en elektriciteit bijeenkomt op één plek. Terwijl er jaarlijks 12 doden vallen als gevolg van koolstofmonoxidevergiftiging en er zo’n 300 ziekenhuisopnames zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is daarom momenteel bezig met een onderzoek naar koolstofmonoxidevergiftiging in Nederland. Veel mensen denken dat koolstofmonoxidevergiftiging alleen gebeurt bij oude geisers of gaskachels. De realiteit is helaas anders. Natuurlijk spelen oude geisers en gaskachels ook een rol, maar minstens zo vaak betreft het een nieuwe CV-ketel. Dit komt vrijwel altijd door geen of slecht onderhoud of onvakkundige installatie. Het is erg belangrijk dat bij het plaatsen van een CV-ketel ook het rookgasafvoerkanaal vervangen wordt. Dit wordt regelmatig wegbezuinigd of zelfs vergeten. Daarnaast moet rookgasafvoer goed bevestigd worden om losraken en lekken te voorkomen. De fabrikanten hebben daarvoor zelfs extra instructies samengesteld (www.hetnieuwebeugelen.nl). Een slecht afgestelde ketel produceert meer koolstofmonoxide en wanneer de warmtewisselaar bovendien niet goed schoongehouden wordt, kan deze de warmte niet kwijt met rookgaszijdig lekken of brand als risico’s. De sector is, gesteund door de overheid, gelukkig nu bezig met het opzetten van een kwaliteitskeur op de installatie van een ketel: OK CV (www.ok-cv.nl). Laten we hopen dat we in Nederland slim genoeg zijn en onze gouden koets in huis deugdelijk laten controleren en onderhouden.
Door deze kwaliteitsslag van de installatiesector kunnen we straks met een goed gevoel naar een veiliger thuis rijden.

Martijn Kerssen
Branchemanager Klimaatsystemen bij FME-CWM