Micro-organismen als dragers van het leven

Vandaag viel mijn oog op een artikel in de Volkskrant over de opening van het nieuwe museum, Micropia, in Artis. In dit nieuwe museum wordt de wereld van het micro-organisme zichtbaar gemaakt en kan men kennis nemen van de wondere wereld van de bacterie en schimmel. Micro-organismen spelen ongemerkt een zeer belangrijke rol in onze wereld. Voor de bereiding van veel eten- en drinkwaren zijn we afhankelijk van micro-organismen en ook bij de productie van medicijnen maken we steeds vaker gebruik van micro-organismen. Op het gebied van afvalverwerking, zoals compostering van organisch afval en afvalwaterzuivering, worden bacteriƫn en schimmels al veel langer gebruikt. Momenteel zien we steeds meer oplossingen voor milieuvraagstukken die gebaseerd zijn op basis van micro-organismen. Tegenwoordig worden nuttige micro-organismen steeds vaker op laboratoriumschaal ontwikkeld. Dit gebeurt door bacterieculturen te kweken onder bepaalde omstandigheden waardoor ze bepaalde nuttige eigenschappen ontwikkelen. Een bekend voorbeeld hiervan is de Anammox bacterie. Ook bij in situ bodemsanering wordt gebruikt gemaakt van gecultiveerde stammen om bijvoorbeeld gechloreerde koolwaterstoffen af te breken. Zelfs gemeenten beginnen biotechnologie te gebruiken voor het onderhoud van hun rioleringstelsel. Ik verwacht dat over 50 jaar de rol van biotechnologie een positie op de wereld heeft bemachtigd die vergelijkbaar is met de positie van de chemische industrie op dit moment. Zelfs aardolie kan op termijn vervangen worden door olie geproduceerd uit algen. Deze algen groeien door koolstofdioxide uit de lucht te halen waardoor de netto bijdrage aan het broeikaseffect bij verbranding van deze algenolie nihil is. Deze olie kan ook gebruikt worden bij de productie van plastics en andere producten die nu op aardolie gebaseerd zijn. Micropia is daarom een belangrijk middel om begrip te kweken bij de gemiddelde Nederlander die een micro-organisme nog steeds als boeman ziet. Wij moeten ons realiseren dat ze onze toekomst zijn.

Robert Wagenveld
Directeur bij QM Environmental Services