Brede opleiding voor muskusrattenvangers van start

Deze week zijn ruim 70 muskusrattenvangers van Waterschap Rivierenland  begonnen aan een 2-jarige MBO opleiding ‘Water- en groenbeheer’. De opleiding, die wordt gegeven door Helicon MBO Velp in samenwerking met de waterschappen,  heeft tot doel de afdeling Muskusrattenbeheer op een hoger plan te brengen. Tevens is de verwachting dat de deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen in hun carrière omdat ze beter geschoold en breder inzetbaar zijn.  De opleiding vraagt ongeveer een dag per week, zodat het vangen van muskus- en beverratten gewoon doorgang vindt. In de opleiding komt het werk van het waterschap in de volle breedte aan de orde:  waterkeringen, ecologische verbindingszones, het bestuur, de financiering van de waterschappen, de zuivering van afvalwater, het onderhoud van beken en sloten, enz. Dit alles geeft de muskusrattenbeheerders een goed inzicht in alle aspecten van het werk van het waterschap. Het maakt ook de samenhang duidelijk  tussen hun eigen werk en dat van andere afdelingen binnen het waterschap.

Maatwerk
De opleiding is maatwerk en vindt plaats op de eigen, vertrouwde locaties van het waterschap. De muskusrattenbeheerders zijn bovendien betrokken geweest bij de inhoud van de opleiding. In de opleiding worden specialisten van het waterschap op allerlei onderdelen als gastspreker ingezet. De ochtenden zijn voor de theorie, de middagen vinden in het veld plaats.

Samenwerking vier waterschappen
De afdeling Muskusrattenbeheer Rivierenland verzorgt het vangen van muskus- en beverratten voor vier waterschappen: Rivierenland, Hollandse Delta, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Voor Helicon MBO Velp is gekozen omdat zij al jarenlang vergelijkbare opleidingen elders in Nederland hebben verzorgd. Zowel voor peilbeheerders en onderhoudsmedewerkers, als voor muskusrattenbeheerders.

Klik hier voor informatie.