Aanbesteding voor vernieuwing Afsluitdijk gestart

Rijkswaterstaat is vorige week donderdag gestart met de aanbestedingsprocedure voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. ‘Het icoon van de Nederlandse waterbouwkunde’, zo zegt Rijkswaterstaat, voldoet na tachtig jaar niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. En dus moet de dijk worden versterkt en energieneutraal worden. Ook moet meer overtollig water uit het IJsselmeer kunnen worden afgevoerd naar de Waddenzee.

Met de € 869 miljoen, dat ter beschikking is gesteld vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de overheid, is het project een van de grotere programma’s van de komende jaren. Geïnteresseerde partijen kunnen zich nu aanmelden. De gunning zal in 2018 plaatsvinden en de oplevering is vier jaar later voorzien.

De Afsluitdijk grenst aan twee belangrijke natuurgebieden, het IJsselmeer en de Waddenzee. In samenwerking met provincies en gemeenten worden er projecten gerealiseerd op het gebied van innovaties in duurzame energie, economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, en ecologie.

Bij Rijkswaterstaat is de laatste jaren het beleid om de belangen van verschillende partijen zoveel mogelijk te koppelen bij projecten. Dat moet zorgen voor snellere doorlooptijden, doordat iedereen vooraf op een lijn zit.

 

Bron: FD