Afvalwaterakkoord tussen gemeente Krimpenerwaard en waterschappen ondertekend

vlnr: hoogheemraad Agnes van Zoelen, hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar, wethouder Jan Vente, hoogheemraad Hennie Roorda
vlnr: hoogheemraad Agnes van Zoelen, hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar, wethouder Jan Vente, hoogheemraad Hennie Roorda

Op 16 september ondertekenden bestuurders van gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Waterschap Rivierenland (WSRL) en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) het ‘Afvalwaterakkoord Groot Ammers – Schoonhoven‘.  

 In deze overeenkomst zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over het samenhangend beheer en onderhoud van  riolering, persleiding en –zuivering in de Schoonhoven, waarmee  de doelmatigheid van het afvalwatersysteem geoptimaliseerd wordt.

Schoonhoven, een van de 11 kernen van gemeente Krimpenerwaard, valt binnen het beheergebied van HSDR en HHSK. Het ingezamelde afvalwater van Schoonhoven binnen het beheergebied van HDSR wordt via het gemeentelijk rioolstelsel afgevoerd  naar het rioolgemaal  van HHSK. Via een persleiding onder de Lek door wordt het afvalwater naar afvalwaterzuivering Groot-Ammers (van WSRL) getransporteerd. Dit maakt het afvalwatersysteem van Schoonhoven relatief complex. Afstemming tussen de betrokken overheden is noodzakelijk om het afvalwatersysteem te optimaliseren. Naast een overeenkomst van de waterschappen met de gemeente Krimpenerwaard zijn afspraken gemaakt tussen de waterschappen over hun taakverdeling in Schoonhoven (GrensOverschrijdend Afvalwaterakkoord).

Door het sluiten van dit afvalwaterakkoord is het optimaal functioneren van de afvalwaterketen in Schoonhoven tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten gegarandeerd.