Beëdiging Herman Dijk als dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Herman Dijk wordt op dinsdag 31 mei door de Commissaris van de Koning in Drenthe, de heer Jacques Tichelaar, beëdigd als dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta.  Op woensdag 18 mei verscheen het Koninklijk Besluit waarin hij per 1 juni 2016 tot dijkgraaf wordt benoemd. De benoeming geldt voor zes jaar. De beëdiging vindt plaats in het waterschapskantoor in Zwolle tijdens de openbare bestuursvergadering. Het tijdstip van beëdiging is 19.00 uur. Dijk was vanaf 11 februari 2010 tot en met december 2015 dijkgraaf van Waterschap Groot Salland. Dit  waterschap fuseerde op 1 januari 2016 met Waterschap Reest en Wieden tot Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dijkgraaf Dijk was vanaf dat moment interim-voorzitter van dit nieuwe waterschap. Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt in Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel. Het gebied strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. Daarin beheert het waterschap ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen voor bijna 600.000 inwoners. Qua oppervlakte is het waterschap het op één na grootste waterschap van Nederland. Klik hier voor informatie.