Constante stroom voor nieuwe dijkprojecten op komst

De versteviging van de Waddenzeedijk heeft gezorgd voor nieuwe opdrachten die de komende jaren op de markt gaan komen.

Van 2007 tot en met 2028 zal in totaal € 7,4 miljard worden uitgegeven aan de versterking van primaire waterkeringen. In totaal wordt 1100 kilometer aan dijken versterkt en tot 2029 worden 256 ‘kunstwerken’, zoals sluizen, aangepakt. Maar ook na 2028 zal er geld vrijgemaakt moeten worden om in 2050 aan alle nieuwe strenge normen te kunnen voldoen. Ook na 2050 wordt een scala aan opdrachten verwacht. Dit alles om de veiligheid van Nederland te kunnen waarborgen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Innovaties
Deze innovaties kunnen helpen om dijkversterkingen goedkoper en minder ingrijpend uit te voeren:

innovatiesGeotextiel

Bij dijken kan water onder de dijk door sijpelen en zand meevoeren. Dit wordt ‘piping’ genoemd. Hierdoor kunnen tunneltjes ontstaan en kan de dijk gaan verzakken. Dit wordt voorkomen door verticaal geotextiel in de dijk te plaatsen. Deze aanpak is veel goedkoper dan reguliere dijkverbreding. Het Waterschap Rivierenland, Deltares, TenCate, Stichting IJkdijk en Ruimte voor de Rivier werden voor deze methode in 2013 onderscheiden met de Waterinnovatieprijs.

 

innovatiesBuispalenwand

Damwanden bieden een oplossing als de dijk niet kan worden verbreed. Wordt de damwand echter te dicht bij huizen geplaatst, kan door trillingen schade ontstaan. Een alternatief is de buispanelenwand van bouwer Mourik. Een holle pijp wordt in de dijk ingebracht, waarna aarde uit de pijp wordt verwijderd. Vervolgens wordt beton gestort en wordt de paal verankerd. Een rij palen vormt een wand. Deze methode is toegepast tussen Kinderdijk-Schoonhovenseveer.

 

Foto: Heijmans.nl
Foto: Heijmans.nl

Waterontspanner

De druk op grondwater onder de dijk neemt bij hoogwater toe. De dijk kan wegglijden doordat de grond achter de dijk door de hoge druk kan opdrijven en de stabiliteit van de dijk verzwakt. Om de druk af te laten nemen, wordt een pijp tot in de grondwaterlaag geslagen. Bij een hogere druk komt het water omhoog en wordt afgevoerd. Deze methode van de waterontspanner, die is ontwikkeld door Movares, Deltares en Waterschap Rivierenland, is al toegepast bij Schoonhoven.

Bron: FD