Dutch Marine Energy Center

Vijftien kennisinstellingen en bedrijven slaan de handen ineen in het Dutch Marine Energy Centre (DMCE). Deze bedrijven willen energie uit water winnen.  Het doel van het platform is nieuwe mariene-energietechnologieën sneller op de markt te brengen en de export te bevorderen. Energiewinning uit getijen en golven, uit rivieren, uit het contact tussen zout en zoet water en uit temperatuurverschillen in water.  Dutch Marine Energy Center krijgt € 1,8 miljoen subsidie van de EU en provincie Noord-Holland. Bron: het Financieele Dagblad.