‘Energie-efficiëntie in afvalwater management mogelijk’

Xylem onderzoek toont aan dat het verhogen van energie-efficiëntie door de inzet van energie-efficiëntere, bestaande technologieën voor afvalwaterbehandeling de emissie van broeikasgassen met 50% kan verlagen. Uit het rapport komt verder naar voren dat in 95% van de elektriciteit gerelateerde emissies een vermindering kan worden gerealiseerd en dat kostendekkend of kostenneutraal mogelijk is.

Binnen dit rapport zijn de afvalsector in de VS, Europa en China onderzocht. Hierbij zijn 18 verschillende mogelijkheden bestudeerd, van pompen voor het watertransport tot blowers die het afvalwater voor behandeling naar de verschillende filtersystemen leiden. Het blijkt, dat bij deze systemen belangrijke energetische efficiëntiewinsten zijn te behalen.

Meer samenwerking voor verlaging CO2-uitstoot
“Investeringen die vandaag de dag in de infrastructuur worden gedaan kunnen positieve milieu- en economische gevolgen hebben voor tientallen jaren “, aldus Patrick Decker, President en CEO van Xylem. Van belang is dat de pragmatische oplossingen die in dit rapport naar voren komen zichzelf betalen en in veel gevallen nieuw kapitaal kan worden geïnvesteerd voor additionele verbeteringen in de infrastructuur.
Om te kunnen inspelen op de effecten van een groeiende wereldbevolking en de daarbij bijbehorende druk op beschikbare natuurlijke hulpbronnen, is het van belang dat de publieke en private sector intensief samenwerken om nieuwe manieren te identificeren en te implementeren voor een CO2 arme samenleving.

Het grootste rendement en de mogelijkheden om emissies te verminderen ligt in China, waar 100 procent van de onderzochte mogelijkheden om emissies te verminderen kostenbesparend of kostenneutraal kan worden gerealiseerd. In deze regio waar de regering actief investeert in de water infrastructuur, kan 25 miljard dollar worden bespaard via het inzetten van meer efficiënte afvalwater technologieën. Met de toevoeging van de Verenigde Staten en Europa zouden de besparingen boven $ 40 miljard dollar kunnen uitkomen.

In het rapport heeft Xylem twee aanbevelingen opgenomen. Als eerste pleit zij voor nieuwe financieringsmodellen voor investeringen in koolstofarme technologieën. Nieuwe financieringsmodellen kunnen van waarde zijn om initiële en hoge kapitaalkosten, die vaak gepaard gaan met deze geavanceerde technologieën, te overbruggen.
Ten tweede zou een strengere normering voor de energie-efficiëntie van behandelingsprocessen voor afvalwater tot een snellere adaptatie kunnen leiden.

Het Xylem rapport concludeert, dat het nu de tijd is voor de industrie en alle belanghebbenden om nog intensiever samen te verwerken om op het gebied van klimaatverandering om barrières te overwinnen bij het in gebruik nemen van hoog rendement afvalwaterzuivering technologieën. Het zal resulteren in een hogere productiviteit van afvalwater behandelingen en een belangrijke stap voorwaarts zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Meer informatie: http://poweringwastewater.xyleminc.com/